Odgovornost za vsebino
Vsebina naših strani je bila ustvarjena z največjo skrbnostjo. Vendar ne moremo jamčiti za natančnost, celovitost ali aktualnost vsebine. V skladu z zakonskimi določbami smo tudi odgovorni za lastno vsebino na teh spletnih straneh. V zvezi s tem upoštevajte, da zato nismo dolžni spremljati zgolj posredovanih ali shranjenih informacij tretjih oseb ali preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. Na naše obveznosti, da odstranimo ali blokiramo uporabo informacij v skladu s splošno veljavno zakonodajo, to še vedno ne vpliva v skladu z odstavki 8 do 10 Zakona o televiziji (TMG).

 

Odgovornost za povezave
Odgovornost za vsebino zunanjih povezav (do spletnih strani tretjih oseb) so izključno operaterji povezanih strani. Pri kršitvi ni bilo očitnih kršitev. Če nam bodo znane kakršne koli pravne kršitve, bomo zadevno povezavo takoj odstranili.

 

Avtorske pravice
Za naše spletne strani in njihovo vsebino velja nemška zakonodaja o avtorskih pravicah. Če zakon tega izrecno ne dovoljuje (§ 44a in naslednji zakona o avtorskih pravicah), je za vsako obliko uporabe, reprodukcije ali obdelave del, ki so predmet zaščite avtorskih pravic, na naših spletnih straneh potrebno predhodno soglasje lastnika pravic. Posamezne reprodukcije dela so dovoljene samo za zasebno uporabo, zato ne smejo služiti neposredno ali posredno za zaslužek. Nepooblaščena uporaba avtorsko zaščitenih del je kazniva (106. člen zakona o avtorskih pravicah).

 

Pravno razkritje

V skladu z oddelkom 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr Burstah 45
20457 Hamburg
Nemčija - Evropa
info@make.id
www.make.id

Identifikacijska številka za DDV v skladu z oddelkom 27 a nemškega zakona o DDV:
DE292574471

Oseba, odgovorna za vsebino v skladu z 55 Abs. 2 RStV:
Ime

Označba vira za slike in grafike:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com