Odgovornost za vsebino
Vsebina naših strani je bila ustvarjena z največjo skrbnostjo. Vendar ne moremo zagotoviti natančnosti, popolnosti ali aktualnosti vsebine. V skladu z zakonskimi določili smo tudi odgovorni za lastno vsebino na teh spletnih straneh. V tem kontekstu upoštevajte, da zato nismo dolžni spremljati samo prenesenih ali shranjenih informacij tretjih oseb ali preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost. V skladu s §§ 8 do 10 Zakona o telemediji (TMG) na naše obveznosti, da odstranimo ali blokiramo uporabo informacij v skladu s splošno veljavnimi zakoni, to ne vpliva.

Odgovornost za povezave
Odgovornost za vsebino zunanjih povezav (do spletnih strani tretjih oseb) so izključno operaterji povezanih strani. Pri kršitvi ni bilo očitnih kršitev. Če nam bodo znane kakršne koli pravne kršitve, bomo zadevno povezavo takoj odstranili.

Avtorske pravice
Naše spletne strani in njihove vsebine so predmet nemškega zakona o avtorskih pravicah. Če ni izrecno dovoljena z zakonom (§ 44a in naslovi zakona o avtorskih pravicah), mora vsaka oblika uporabe, reproduciranja ali obdelave del, ki so predmet avtorske zaščite na naših spletnih straneh, predhodno dovoljenje zadevnega lastnika pravic. Posamezne reprodukcije dela so dovoljene samo za zasebno rabo, zato ne smejo služiti niti neposredno niti posredno za zaslužek. Nedovoljena uporaba avtorsko zaščitenih del je kazniva (§ 106 zakona o avtorskih pravicah).

Pravno razkritje

V skladu z oddelkom 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr Burstah 45
20457 Hamburg
Nemčija - Evropa
info@make.id
www.make.id

Identifikacijska številka za DDV v skladu z oddelkom 27 a nemškega zakona o DDV:
DE292574471

Oseba, odgovorna za vsebino v skladu z 55 Abs. 2 RStV:
Ime

Označba vira za slike in grafike:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com